Trendvisie 2019: Cutting Strings

Trendvisie 2019: Cutting Strings 26/02/2018

Wegens succes verlengd! Door de grote hoeveelheid aanmeldingen zal ook op 29 maart het trendevent plaatsvinden.

Trend Event 2018: Error & Trial

Trend Event 2018: Error & Trial 24/04/2017

Aafje Nijman in samenwerking met Branddoctors, neemt je mee in de trends die volgend jaar en daarna aan de horizon gloren.

Womens power is serious business

Womens power is serious business 05/09/2017

Tijdgeest en mode zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; belangrijke politieke aardverschuivingen hebben altijd invloed gehad...

Interview in Eigen Huis & Interieur - januari 2016

Interview in Eigen Huis & Interieur - januari 2016 28/12/2016

Hoe wonen en leven wij in het nieuwe jaar? EH&I vroeg het Aafje Nijman.